Curs instructor de dans

Curs de specializare autorizat  (Comisia de autorizare a Municipiului București)
Cod COR 342310

Programul se adresează celor care practică sau au practicat dansul la nivel profesionist şi doresc să instruiască alte persoane.

Activitatea desfăşurată de către instructorul de dans poate fi destinată unor largi categorii de beneficiari: copii, tineri, adulţi, persoane de vârsta a treia, persoane cu preferinţe pentru un anumit gen muzical, persoane cu diverse dizabilităţi etc. în vederea satisfacerii cerinţelor acestora privind recreerea, socializarea şi petrecerea în mod plăcut a timpului liber.

Pe de altă parte, activitatea poate urmări şi formarea deprinderilor şi atitudinilor pentru dans în situaţia persoanelor interesate să-şi dezvolte performanţele proprii, să cultive dansul ca pe o profesie sau parte a unei profesii şi să participe în mod individual sau în calitate de componenţi ai unor trupe, în cadrul unor evenimente diverse: spectacole, emisiuni de televiziune, filme, videoclipuri, concursuri etc.

ACT PROFESSIONAL ACADEMY împreună cu LIGA DANSATORILOR dau startul celui mai COMPLET și RIGUROS curs de certificare pentru instructor dans!
Împreună cu Licența WD, pachetul oferit de parteneriatul ACT-LIGA oferă cel mai complex stagiu de Pregătire-Instruire-certificare-Licențiere de pe piață în acest moment.
Alături de specialiștii români, recunoscuți in domeniu, Profesioniștii WDC pe stilurile agreate WDC vor fi și ei prezenți in procesul de pregătire!
Participanții care provin din organizațiile membre ale Federației Liga Dansatorilor beneficiază de un tarif de curs special de 2000 lei/participant membru FLD și acces la licențiere WDC, taxa de examen este 200 lei/participant.
Durata curs: 180 ore de pregătire teoretică, aplicații practice, realizare proiecte.

Perioada desfăşurării

Perioada desfăşurării

Perioada desfăşurării  08 iunie - 12 iulie 2024

Data limită înscriere curs: 30.05.2024
Examen de absolvire: 13.07.2024

Completare formular înscriere curs

Tarif înscriere și examinare

Tarif înscriere și examinare

Tarif participare la curs: 3000 lei 

Preț promoțional 2500 lei
Preț Membrii Federației Liga Dansatorilor 2000 lei/participant 

Taxă de examen de absolvire: 200 lei/participant
Plata se va efectua după aprobarea dosarului de înscriere și emiterea facturii.

Documente înscriere curs

Documente înscriere curs

Completare formular înscriere curs cu atașarea documentelor:
* Carte de identitate;
* Certificat de naștere;
* Diplomă de studii;
* Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „apt pentru efort fizic”;
* Link portofoliu.
Condiții de acces

Condiții de acces

absolvent de liceu și experiență în domeniul dansului sau domenii conexe, care au de-a face cu mișcarea scenică, ritmicitatea, muzicalitatea motrică (gimnastică artistică, gimnastică ritmică, gimnastică aerobică, patinaj artistic etc.)

Tematică

 •  Selecţionarea dansatorilor (Stabilirea criteriile de selecţie, verificarea aptitudinile pentru dans ale participanţilor la selecţie, adoptarea  deciziei  de selecţionare)
 •  Pregătirea instruirii (definirea obiectivelor operaţionale ale şedinţelor de instruire, stabilirea conţinutului activităţilor de instruire, constituirea  grupele de lucru, asigurarea  resursele necesare, pregătirea  instrumentelor de lucru )
 •  Instruirea dansatorilor (derularea programului de încălzire a dansatorilor, executarea demonstraţiilor de dans, facilitarea  procesului de învăţare a dansului). Procesul de instruire are în vedere aspectele legate de anatomia și fiziologia mișcării, aspecte ale psihomotricității, analizatorii, kinesiologie, biomecanică ș.a. la care se adaugă factorii pregătirii (pregătirea tehnică, pregătirea artistică, pregătirea psihologică, pregătirea teoretică, pregătirea fizică)
 •  Monitorizarea dansatorilor (urmărirea evoluţiei şi progreselor înregistrate de în procesul de instruire şi îndrumarea acestora, în funcţie de performanţele individuale şi intenţiile exprimate)
 •  Evaluarea dansatorilor (elaborarea si aplicarea instrumentelor de evaluare, înregistrarea  rezultatelor în urma evaluării). Evaluarea se aplică în timpul sesiunilor de pregătire, la finalul unor etape, testul suprem fiind competiția, spectacolul, când juriu/arbitrii apreciază evoluția dansatorilor din acel moment.
 •  Crearea coregrafiilor simple (stabilirea temei coregrafice,  stabilirea  aspectelor  tehnice ale coregrafiei, realizarea scenariul coregrafic). Crearea produsului artistic la un nivel corespunzător unor standarde ale școlii, ale unei competiții, ale unei organizații presupune pregătirea actului artistic propriu-zis. Aceasta vizează pregătirea materialului tehnic în contextul acompaniamentului muzical umărind o structură coregrafică și o exprimarea emoțional-artistică. 
 •  Managementul activității de instructor de dans
 •  Asigurarea igienei personale şi a stării de sănătate – noțiuni de bază legate de asigurarea stării de sănătate, igiena echipamentelor și a resurselor, condiții privind optimizarea stării de sănătate în cadrul activităților corporale.
 •  Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă – noțiuni de bază și noțiuni din „meniul” antreprenorului!
 •  Organizarea activităţii – managementul carierei și aceesul la forme de pregătire și perfecționare în domeniul specializării, organizațiile, federațiile, ligile, forurile tutelare naționale și internaționale care asigură profesionalizarea, canalele media.
Portofoliu candidat

Portofoliu candidat

adeverință/e, diplome de participare privind practicarea dansului/gimnasticii (aerobică, acrobatică, ritmică, sportivă) sau absolvent de liceu cu profil artistic dans, alte certificări de calificare/specializare în domeniul dansului sau domenii conexe;

Echipament specific

Echipament specific

Pentru sesiunile de pregătire practică: Tricou lejer, colanți elastici, genunchere, șosete, cipici flexibili gimnastică, pantof sport de tip snickers (doar pentru interior).
Pentru sesiunile de balet: tricou alb, colanți negri, cipici flexibili gimnastică.
Prosopel propriu, tricou de schimb (dacă este cazul!).
Formatori/specialiști

Formatori/specialiști

Dr. Georgeta Vlăduțu (coordonator proiect), Maricela Alexa, Anca Roman, drd Ana Bănuță, Cornel Tătaru, Paul Crăciun, Georgiana Vlăduțu și alți specialiști sursă.

Locul de desfășurare

 • strada Livezilor Nr.28, oraș Pantelimon, județul Ilfov;
 • locații partenere din București.

Ultimii ani au adus la lumină dansatori și trupe dans care au performat pe scene la diferite concursuri de talente sau la competiții naționale și internaționale.

Instructorul de dans a devenit un specialist a cărui pregătire trebuie să fie multidisciplinară, cerințele profesionale fiind din ce în ce mai provocatoare pe linie teoretică, tactică, psihologică, artistică etc.

Act Professional Academy prin formatul cursului autorizat de instructor de dans, dorește să se ridice la nivelul acestor cerințe și direcții de dezvoltare ocupaționale, astfel încât absolvenții noștrii să profeseseze la cel mai înalt standard și să aibă succes!

Cursul are un pronunțat caracter practic – aplicativ, metodele folosite de formatori regăsindu-se: metoda chestionarului (test scris, interviu), observare directă, simularea, demonstraţia, metoda algoritmică, exersarea, studierea materialelor video de referință, portofoliul personal, rapoarte ale specialiştilor care au urmărit modul de obţinere a rezultatelor în timp şi contexte diferite, realizarea de proiecte pe diferite teme conform competenţelor din standardul ocupaţional.

Contact

Tel: 0722 772 281
e-mail: cursuri@cursuriatestari.ro

Date firmă

ACT PROFESSIONAL ACADEMY SRL
CUI: 46551040 J40/14558/2022
Cont: RO79 BTRLRONCRT06 5967 3701

Autorizație instructor dans