Programul de formare profesională destinat organizatorilor de spectacole, se derulează încă din 2007, formatorii noștrii contribuind la elaborarea standardului ocupaţional în vigoare și actualizarea materialelor și prezentărilor din cadrul cursului  conform reglementărilor și tendințelor legislative interne și internaționale.

Acest curs autorizat de organizator spectacole contribuie la dezvoltarea artelor spectacolului prin formarea și perfecționarea continuă a celor care sunt și a celor care doresc să practice această meserie.

Organizarea de Spectacole este o activitate aflată în continuă dezvoltare, ca urmare a deschiderii create de pătrunderea în spațiul european a României. Prin urmare și programul de formare pe care vi-l propunem dorim  să se ridice la nivelul cerințelor actuale privind managementul proiectelor de organizare a evenimentelor/spectacolelor cultural-artistice, prevederilor legislative, fiscale, și să permită participanților formarea și aplicarea competențelor necesare organizatorului de spectacole profesionist.

În funcție de contextul în care lucrează, organizatorul de spectacole poate organiza diverse tipuri de spectacole: dramatice, lirice, coregrafice (dans, balet), spectacole-concurs, concerte, spectacole aniversare, spectacole tematice, spectacole eveniment, spectacole, emisiuni televizate, spectacole de modă, spectacole de varietăți, spectacole omagiale, spectacole de gală, spectacole de televiziune, spectacole umoristice, spectacole de circ, spectacole de divertisment, festivaluri, spectacole de imagine, spectacole de campanie, spectacole folclorice etc.

Program de formare profesională autorizat de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) - cod COR 333909.

În condițiile supra-legalizării, certificatele de absolvire/calificare sunt recunoscute în țările membre ale Uniunii Europene, precum și în toate țările cu care România are semnate tratate de recunoaștere a certificatelor și diplomelor.


Perioada desfăşurare curs organizator spectacole 26 noiembrie - 05 decembrie 2018
 

Înscrieri până  pe 10 noiembrie 2018

Durata: 64 ore

Tarif: 1600 lei

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., telefon: 0768 299 635

Examenul de  absolvire / finalizat cu note acordate de o comisie formată din 2 membri şi un preşedinte, numită prin decizie de către secretariatul tehnic al Autorităţii Naţionale pentru Calificări (C.N.F.P.A.)- Ministerul Muncii.
Cursanți

 • persoane fizice sau juridice interesate de organizarea de spectacole;
 • administratori sau manageri ai unor studiouri muzicale, impresari artistici, producători, organizatori de spectacole experimentați;
 • artiști din diferite domenii, cu precădere din mediile muzicale (interpreţi, instrumentişti);

Tematică

Programul cursului, are trei module, ale căror teme se împletesc armonios în cadrul prezentărilor din cadrul cursului, fiind cuprinse ore de teorie, precum și aplicații practice pe temele enunțate.

Modulul I  - Comunicare și relații publice

Modulul al II-lea – Noțiuni de marketing în domeniul cultural

Modulul al III-lea  - legislație specifică, noțiuni de drept civil și legislația dreptului de autor și a drepturilor conexe dreptului de autor

Ana Maria Marinescu
- aspecte fiscale privind organizarea de spectacole şi evenimente
- contracte privind organizarea de spectacole
- drepturi de autor si drepturi conexe drepturilor de autor
- ISU-organizatori de spectacole
- Metodologii specifice

Georgeta Vlăduţu
- Organizarea de spectacole în diferite spaţii şi locatii (specialist sursa Valentin Stoian)
- Aspecte privind organizarea unui festival
- Aspecte legate de ticket-ing
- Marketing cultural cu aplicabilitate în domeniul realizării proiectului privind organizarea de spectacole


Evaluare
 

Evaluare finală (se prezintă separat pe probe - scrisă, orală, practică - dacă este cazul)

A. PENTRU CUNOȘTINŢELE TEORETICE

EXAMEN SCRIS – TEST GRILĂ (note de la 1-10)

B. PROBĂ PRACTICĂ – PROIECT / realizarea unui proiect de management privind organizarea unui spectacol (note de la 1-10)

Nota minimă la lucrarea scrisă este 6 (şase). Nota minimă la proba practică este 6 (şase).

Absolvenții cursului vor primi un Certificat de absolvire recunoscut la nivel naţional de Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naționale, însoțit de un Supliment descriptiv în care vor fi stipulate competențele profesionale dobândite, conform Standardului ocupațional în vigoare.

De ce este necesar să aveţi certificat de competenţă CNFPA-ANC în domeniul?  

 • Pentru a putea fi recunoscuţi ca profesionişti, deoarece este un certificat cu valoare de licenţă în domeniul recunoscut pe piaţa muncii în România şi în toate ţările cu care România are semnate tratate de recunoaştere a diplomelor şi cerificatelor;
 • Pentru a practica aceasta ocupaţie legal ca PFA, SRL, asociaţie, fundaţie care are obiect de activități cuprinse în codul CAEN care privesc organizarea de spectacole (9001, 9002, 9003, 9004, 9321, 9329);
 • mai mult, trebuie să faceți demersurile privind înscrierea persoanei juridice în Registrul Artelor la secțiunea companii de spectacole sau concerte...aceste reglementări le vom dezbate pe larg în cadrul cursurilor.

 Conținutul dosarului participantului:

 • formularul de înscriere (completată de participant și semnată-vezi attach!),
 • contractul participantului (contract cadru de formare profesională a adulților, cf. G nr. 129/2000 republicată - se semnează cel târziu în prima zi de curs!,
 • copie CI şi certificat de naştere - cf. cu originalul,
 • copie diploma de studii (minim bacalaureat) - cf. cu originalul,
 • curriculum vitae –modelul europass de completat

Recomandare! faceti in Curriculum Vitae referire și la activități din domeniul artelor spectacolului  - organizarea unor evenimente, concerte, activitate tour manager, PR, etc.!


Formatori

drd ANA-MARIA MARINESCU, formator senior ANC - specialist științe juridice; director general - Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice – PERGAM; drd Facultatea de drept Master specializare în „Dreptul Afacerilor” 
Universitatea „Titu Maiorescu” - Facultatea de drept Master specializare în „Dreptul Afacerilor”

drd GEORGETA VLĂDUŢU, formator senior ANC -  expert consultant artele spectacolului; Organizator de spectacole; Evaluator de competenţe profesionale; Atestat de impresar artistic - certificat de competențe pentru ocupaţia de Impresar artistic, Auditor în domeniul calităţii în formare şi Consultant sistem de calitate; 
Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport - Bucureşti
Master Antrenament de Înaltă Performanţă

expert CARMEN PRODAN, formator senior ANC - Certificat de competențe antreprenoriale; Evaluator de Competente Profesionale; Manager de formare CALISIS; Expert în domeniul Comunicării; Auditor în domeniul calităţii în formare şi Consultant sistem de calitate (certificate ANC);.
Licenţiat în Chimie - Universitatea Politehnică București

Specialist sursă: VALENTIN STOIAN - senior expert artele spectacolullui pe plan național și internațional, profesor de muzică, organizator de spectacole MICHAEL JACKSON, cele două evenimente desfășurate în România la București, director TELE 7 ABC, realizator al GALELOR TELE 7 ABC, organizator de spectacole cu experiență vastă care activează și în prezent;ex - impresar artistic pentru numeroase trupe de succes, AMADEUS, ASIA, POPS, etc. 


Locul de desfăşurare: ALMAVISION  - Calea Șerban Vodă nr.106, Etaj 1, Ap.2, Sector 4, București
Sector 4, Bucuresti, 
Calea Șerban Vodă nr.106, Etaj 1, Ap.2, Sector 4, București

Bibliografie

 1. ORDONANŢA Nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, reglementează desfăşurarea activităţii de organizator de spectacole aprobată cu modificări de Legea nr. 353/2007
 2. HG nr.86/2008 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare şi avizare in domeniul impresariatului artistic ş.a.m.d.
 3. LEGISLAŢIA SPECIFICĂ ORGANIZATORULUI DE SPECTACOLE – suport de curs – Autor Ana-Maria Marinescu
 4. Legea 8/ 1996 cu completările ulterioare – privind dreptul de autor şi a drepturilor conexe
 5. Codul fiscal – aspecte fiscale privind plăţile şi impozitarea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală (noţiuni de bază)
 6. Organizatorul de spectacole – suport de curs – Autor Aurel Mitran
 7. Relaţii publice şi comunicare – ppt – Autor Carmen Prodan
 8. Negocierea contractelor, competente antreprenoriale – ppt – Autor Carmen Prodan